Znajdziesz nas:

Instytut Filologii Słowiańskiej
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

E-mail:

slavic@amu.edu.pl

Koordynatorka kierunku:
dr Urszula Kowalska-Nadolna urszula.kowalska@amu.edu.pl