O instytucie

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Głównym obszarem zainteresowań badawczych Instytutu są studia w zakresie literatury, języka i kultury obszaru środkowoeuropejskiego, zachodnio- i południowosłowiańskiego.
Instytut współpracuje z rozmaitymi jednostkami, inicjując i włączając się w organizację lokalnych wydarzeń np. w roli pośrednika między instytucjami kulturalnymi z krajów kierunkowych , wspierając wiedzą i doświadczeniem w imprezach tematycznych związanych z regionem zachodniosłowiańskim, południowosłowiańskim, z szeroko rozumianym terenem bałkańskim. Od lat Instytut współpracuje z przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw południowosłowiańskich, rokrocznie goszcząc w swoich murach ambasadorów oraz członków misji konsularnych.
Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach:
Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych historii, literaturze, kulturze, językowi wybranego kraju kierunkowego, na lektoratach prowadzonych przez native speakerów rozwijają kompetencje językowe i translatorskie.
Studenci mają szansę na wyjazd stypendialny do zagranicznych ośrodków akademickich (zwykle dzięki programowi Erasmus Plus). Studenci mogą również skorzystać z oferty wymiany pomiędzy uczelniami polskimi, którą umożliwia Program Mobilności Studentów (MOST).
Zajęcia z praktycznej nauki języków prowadzone są w salach multimedialnych oraz profesjonalnym laboratorium językowym, dającym Studentom możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie języka specjalizacji.
Co roku odbywają się wyjazdy zagraniczne studentów na Bałkany oraz do Czech organizowane m.in. przez Koło Naukowe, dające możliwość poznania kultury oraz języka kraju, poprzez bezpośrednie obcowanie z jego rodzimymi użytkownikami.
Instytut wydaje dwa czasopisma: półrocznik Poznańskie Studia Slawistyczne (od 2011 r.) oraz kwartalnik Bohemistyka (od 2001 r.).
W Instytucie znajdują się następujące Zakłady i Pracownia:

Zakład Literatur Południowosłowiańskich

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich

Zakład Języków Południowosłowiańskich

mgr Nina Mautner
(lektor)

mgr Krum Krumov
(lektor)

mgr Jolanta Gola
(doktorantka)

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

mgr Martyna Bąk-Ziółkowska
(doktorantka)

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych