prof. UAM dr hab. Agata Firlej

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
Pokój nr 385
e-mail: afirlej@amu.edu.pl
Absolwentka polonistyki UAM, komparatystka. Autorka książek i artykułów z zakresu: reprezentacji Zagłady w czeskiej dramaturgii i prozie.; przekładu literackiego i recepcji literatury i dramaturgii czeskiej w Polsce, wybranych problemów czeskiej kultury po 1945 roku. Zainteresowana środkowoeuropejską kulturą żydowską, area studies.
Prowadzone zajęcia
  • Historia literatury czeskiej (literatura międzywojenna)
  • Historia literatury czeskiej (po r. 1945)
O sobie:

Wolę wyjątki (vide: W. Szymborska, Możliwości).