Pracownicy

Zakład Literatur Południowosłowiańskich

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich

Zakład Języków Południowosłowiańskich

mgr Nina Mautner
(lektor)

mgr Krum Krumov
(lektor)

mgr Jolanta Gola
(doktorantka)

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

mgr Martyna Bąk-Ziółkowska
(doktorantka)

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych

Sekretariat

mgr Anna Skiba anna.skiba@amu.edu.pl
pok. 388
tel. +48 61 829 45 20

mgr Justyna Janek slavic@amu.edu.pl
pok. 388
tel. +48 61 829 45 21