dr Irina Jermaszowa

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: erm-irka@yandex.ru
Doktor nauk humanistycznych, filolog, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadząca zajęcia z historii literatury rosyjskiej i języka rosyjskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim najnowsza (tzn. po roku 2000) proza rosyjska w przekładzie polskim – problem jej recepcji w kontekście translatorskim, komparatystycznym i historyczno-literackim.
Najważniejsze publikacje:
  • Ermashova I., Polska poezja w rosyjskim dwugłosie. O tłumaczeniach Natalii Astafjewej i Władimira Britaniszskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań, 2016.
  • Ermashova I., Reguły gry w recepcji dzieła literackiego (na podstawie przekładu „игровой стратегии” Wiktora Pielewina w „Żółtej Strzale”), w: Studia o przekładzie nr 43, Reguły gier Między normatywizmem a dowolnością w przekładzie, red. P. Fast, T. Markiewka, J. Pisarska, ss. 231-250, Śląsk, SIW, Katowice, 2016.
  • Ermashova I., Strategie translatorskie w tłumaczeniu najnowszej literatury rosyjskiej (na przykładzie K. Bukszy „Alonka-Partyzantka”), w: Strategie translatorskie od modernizmu do (post)postmodernizmu, red. P. Fast, J. Pisarska, ss. 239-255, Śląsk: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice, 2014.
  • Ermashova I., O literaturze rosyjskiej w perspektywie komparatystycznej (na marginesie książki M. Wójciak Enklawy wolności), w: Zbliżenia: Językoznawstwo-Translatoryka-Literaturoznawstwo, red. Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta Woźnicka, ss. 277-284, PWSZ w Koninie, Konin, 2014.
  • Ermashova I., Rola przekładu w rosyjsko-polskim dialogu kulturowym, w: Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее, red. А.Х. Никитина, Т.А. Заиндинова, ss. 354-362, Иркутский государственный лингвистический университет, Репроцентр А1, Иркутск 2013, 2013.
  • Ermashova Irina, Władimir Britaniszski (1933-2015), Poznańskie Studia Slawistyczne, tom 11, nr 11/2016 IS, ss. 373-377, 2016.
  • Tłumaczenie: Smoluch Łukasz, Польские музыкальные традиции и идентичность сибирских голендров, Pax Sonoris, tom 8, nr 8, ss. 23-31, DOI: ББК 85.310 (2), Adres internetowy: http://astrasong.ru/vypuski-zhurnala.html, 2014.
  • Tłumaczenie: Воспоминания Елены Антолак, Свидетельства из прошлого, собранные Ириной Дубровиной, red. Дубровина И.А., ss. 113-141, Издательство: Возвращение, Москва, 2014.
  • Tłumaczenie: Богуслав Зелински, Славянские гимны на рубеже XX и XXI веков. Случай России, Иркутский государственный лингвистический университет, Репроцентр А1, Иркутск 2013, 2013.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
Konkurs dla młodych naukowców – współorganizacja wyprawy studenckiejWFPiK UAMmaj 2015Petersburg, Rosja
O sobie:

Od kilku lat jestem opiekunem 1 roku slavpol z j. rosyjskim; jurorką w konkursie recytatorskim poezji „Słowiańskie Recytacje”, redaktorem językowym „Poznańskich Studiów Slawistycznych”, a także członkinią Zespołu ds Współpracy z Rosją na WFPIK. Jestem miłośniczką teatru, kina oraz podróży.