BAŁKANISTYKA

BUŁGARYSTYKA

SERBISTYKA

KROATYSTYKA

BOHEMISTYKA

BALKAN STUDIES

Koła naukowe

Publikacje

APD

1918
Powołanie i powstanie Uniwersytetu Poznańskiego.
1919
Jednym z pierwszych otwartych wydziałów był Wydział Filozoficzny, obejmujący nauki humanistyczne i przyrodnicze. W ramach nauk humanistycznych funkcjonowały polonistyczne studia literackie i językoznawcze, filologia słowiańska oraz filologia klasyczna (hellenistyka i latynistyka). Na nowo utworzonym Wydziale znalazło zatrudnienie wielu wybitnych polskich slawistów, takich jak: Tadeusz Lehr-Spławiński, Mikołaj Rudnicki czy Henryk Ułaszyn.
1925
Wydział Filozoficzny podzielono na bardziej wyspecjalizowane jednostki, powołano m.in. Wydział Humanistyczny, w którego skład wchodził Instytut Zachodniosłowiański.
1939
Uniwersytet Poznański został zamknięty. Profesorowie (zwłaszcza poloniści) w czasie okupacji nie zaprzestali swej pracy i współtworzyli w Warszawie Uniwersytet Ziem Zachodnich.
1945
Uniwersytet Poznański wznowił swoją działalność.
1949
Po II wojnie światowej stworzono na Uniwersytecie Poznańskim Katedrę Literatur Zachodniosłowiańskich.
1951
Doszło do podziału Wydziału Humanistycznego i utworzenie Wydziału Filologicznego.
1952
Nazwę Katedry Literatur Zachodniosłowiańskich zmieniono na Katedrę Literatur Słowiańskich. Jej kierownikiem (do 1962 r.) był Stefan Vrtel-Wierczyński.
1955
Zmieniono nazwę z Uniwersytetu Poznańskiego na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
1965
Katedrę Literatur Słowiańskich rozbudowano o specjalizację rusycystyczną, przemianowując ją na Katedrę Filologii Rosyjskiej, a od 1969 roku na Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. W jego strukturze do 1988 roku funkcjonował Zakład Języków i Literatur Słowiańskich. Przez wiele lat kierownikiem Zakładu była doc. dr hab. Halina Pańczyk.
1988
Ze względu na zmiany programowe wydzielono przedmioty nierusycystyczne, tworząc nowe kierunki studiów. W związku z tym Zakład Języków i Literatur Słowiańskich przekształci się w samodzielną Katedrę Filologii Słowiańskiej. W latach 1988-1996 Katedrą Filologii Słowiańskiej kierował prof. dr hab. Tadeusz Zdancewicz.
1988
Utworzono Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. W struktury nowego wydziału włączono Katedrę Filologii Słowiańskiej (z Wydziału Filologii Rosyjskiej).
1996
W latach 1996–1999 kuratorem Katedry Filologii Słowiańskiej był prof. dr hab. Bogdan Walczak.
1999

W październiku 1999 roku kierownictwo Katedry Filologii Słowiańskiej objął prof. dr hab. Bogusław Zieliński

2008
Katedra Filologii Słowiańskiej uchwałą Senatu UAM z dnia 30 czerwca 2008 r. została przekształcona w Instytut Filologii Słowiańskiej, któremu jako dyrektor przewodził prof. dr hab. Bogusław Zieliński (do 2019 roku). W tym roku nastąpiły również przenosiny Instytutu z Collegium Novum do Collegium Maius, w którym do dzisiaj mieści się jego siedziba.
2009
Otwarto nową bibliotekę wydziałową (wybudowana na tyłach budynku Collegium Maius), zawierającą obszerne zbiory z zakresu literatur i języków południowo- i zachodniosłowiańskich.
2019
Dołączenie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej do Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Do SNJL weszły również Wydział Neofilologii i Wydział Anglistyki.
2020
Funkcję dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej objęła prof. dr hab. Anna Gawarecka.