Infrastruktura

Instytut Filologii Słowiańskiej od roku akademickiego 2008/2009 dysponuje następującymi pomieszczeniami dydaktycznymi i pracowniczymi:
RODZAJ POMIESZCZENIANUMERY POMIESZCZEŃDODATKOWE INFORMACJE
Sale wykładowe multimedialne014, 285, 015sale posiadają wizualizery cyfrowe, które stanowią integralną część wyposażenia
Sale ćwiczeniowe82, 84, 284korzystamy też z innych sal udostępnianych przez IFP
Laboratoria językowe81, 281sale posiadają sprzęt multimedialny i słuchawki
Sala komputerowa283sala posiada 13 komputerów
Biblioteka z czytelniąw budynku Biblioteki WFPiK
Gabinety pracowników83, 282, 381, 382, 383, 384, 385, 386
Gabinet Dyrektora IFS387
Gabinet pełnomocników Dyrektora IFS389
Sekretariat IFS388