Praktyki studenckie

Studentko, Studencie,

postępuj zgodnie z infografikami umieszczonymi pod linkami i zalicz praktyki studenckie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jak zrealizować praktyki studenckie

Zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego

Oferty możliwych praktyk

Opiekunowie praktyk w ramach specjalizacji:

Akademicki opiekun praktyk – prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak (wojj@amu.edu.pl)

Opiekunowie specjalizacji na stopniach studiów:
turystyczno-kulturowej – prof. UAM dr hab. Agata Firlej (afirlej@amu.edu.pl)
translatorskiej – prof. UAM dr hab. Ewa Szperlik (ewaszper@amu.edu.pl)

Program praktyk

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU W ZAKRESIE STUDIÓW LICENCJACKICH

Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU W ZAKRESIE STUDIÓW MAGISTERSKICH

Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.