prof. dr hab. Magdalena Koch

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
e-mail: magdalena.jolanta.koch@gmail.com
Profesor nadzwyczajny w IFS UAM, absolwentka rusycystyki i slawistyki UWr. Zajmuje się historią literatury serbskiej, chorwackiej, bośniackiej XX i XXI wieku, badaniami genderowymi, kulturową historią kobiet, krytyką feministyczną, serbskim esejem feministycznym, południowosłowiańskim dramatem współczesnym. Redaktorka i członkini rady naukowej czasopism międzynarodowych („Књиженство – часопис за студије књижевности, рода и културе”, online http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php, „Књижевна историја” Institut za književnost i umestnost w Belgradzie) i krajowych („Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”).
Najważniejsze publikacje:
 • Koch, M., Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000), ss. 144 (ISBN 978-83-229-2010-5)
 • Koch M., …kiedy dojrzejemy jako kultura…Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 320. (ISBN 978-83-229-2842-4)
 • Koch M., Merenik L., Petrović A., Milena Pavlović Barilli EX POST, Beograd: Hesperia.edu, 2009, ss. 240. (książka współautorska) (ISBN 978-86-7956-031-5).
 • Koch M., Kada sazremo kao kultura. Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku 20. veka (kanon-žanr-rod), dopunjeno izdanje, s poljskog prevela Jelena Jović, Beograd: Službeni glasnik, 2012, ss.358. (ISBN 978-86-519-1503-4)
 • Koch Magdalena, We and they – the our and the other. The Balkans of the 20th century from a colonial and post-colonial perspective, w: Comparisons and Contexts Essays on Central-Eastern European Literature and Culture, red. Bogusław Bakuła, Dobrochna Dabert, Emilia Kledzik, ss. 117-132, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2015 (ISBN 978-83-62298-75-4).
 • Koch M., Kobiece narracje o Wielkiej Wojnie w serbskiej literaturze popularnej okresu międzywojennego (casus: Milica Jakovljević – Mir Jam), „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”, tom 16, nr 16/2015, ss. 103-124, Adres internetowy: www.porownania.amu.edu.pl, 2015 (ISSN 1733-165X)
 • Koch M., Шта је Милица Јанковић унела у српску прозу, w: „Нова реалност из сопствене собе. Књижевно стваралаштво Милице Јанковић”, red. проф. др Биљана Дојчиновић, МА Јелена Милинковић, МА Милена Родић, s. 1-14, Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд, Београд, 2015. (ISBN 978-86-84827-12-0)
 • Koch M., Kobiece narracje o Wielkiej Wojnie w serbskiej literaturze popularnej okresu międzywojennego (casus: Milica Jakovljević – Mir Jam), „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”, tom 16, nr 16/2015, ss. 103-124, Adres internetowy: www.porownania.amu.edu.pl, 2015 (ISSN 1733-165X)
 • Koch M., Choroba jako autobiografia w literaturze serbskiego modernizmu. Proza Milicy Janković, w: Kobieta, literatura, medycyna, red. Arleta Galant, Agata Zawiszewska, ss. 451-472, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2016. (ISBN 978-83-7972-100-9)
 • Koch M., Majstorice mišljenja. Srpski feministički esej u međuratnom periodu, „Књижевна историја. Часопис за науку о књижевности”, tom XLVII, nr 157, s. 209-232, Adres internetowy: www.knjizevnaistorija.rs, 2016 (ISSN 0350-6428)
 • Koch M., Dojčinović B., Turkish in Cyrillic: Deep Transgression in Jelena Dimitrijevic’s Writing, “Књиженство – часопис за студије књижевности, рода и културе”, 7/2017 (ISSN 2217-7809 online www.knjizenstvo.rs)

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
COST Action IS 0901 Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary CultureUnia Europejska, Program 7 Ramowy2009-2013Huygens Instituut, Haga, Holandia
Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Serbii2011-2017Uniwersytet Belgradzki
Serbski esej feministyczny XIX-XX wiekuNarodowe Centrum Nauki2010-2015Uniwersytet Wrocławski
Dušana Kvačevicia dialog ze współczesnością. Dramat – Teatr – Film (Dagmara Szałęga)Narodowe Centrum Nauki2011-2013Uniwersytet Wrocławski
Pamięć (o) przemocy. Kulturowa historia kobiet w serbskim i chorwackim dyskursie historycznym i literackim w XX wieku. (dr Katarzyna Taczyńska)Narodowe Centrum Nauki2015-2018UAM w Poznaniu
O sobie

Od 2016 jestem członkinią Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen (AIESEE), The Polish Comission of Balkan Culture and History. Odkrywanie wciąż nowych kulturowych aspektów Bałkanów stanowi nie tylko mój zawód, lecz także moją pasję. Interesuję się teatrem. Lubię rozmowy z ludźmi, jogę, podróże.