dr Osman Fırat Baş

Zakład Języków Południowosłowiańskich
e-mail: osman.bas@amu.edu.pl
Ur. 1969 r. w Ankarze. Absolwent Polonistyki Uniwersytetu Ankarskiego. Doktor nauk humanistycznych. W latach 1998-2017 – pracownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Ankarze. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od września 2017 r. – pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.
Najważniejsze publikacje:
  • Fırat Baş O., Michal Sokolnicki’nin “Ankara Günlüğü” [Michał Sokolnicki’s „Ankara Diary”], „Humanitas” 6 (10): 2017, 363-378.
  • Fırat Baş O., Herbert: Ruhun Lifleri ve Vicdanın Kıkırdakları [Herbert: Fibres of soul and cartilage of conscience], drugi autor: Özlem Akay Dinç, „Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti” [Polska w świetle nauk społecznych], red. prof. dr Emin Atasoy, prof. dr Jan A. Wendt. Beta: 2017, 255-266.
  • Fırat Baş O., Polonyalı Havacılar ve Türk Hava Kurumu (THK) 1941-1948 [Polish Aviators and Turkish Aeronautical Association (TAA), 1941-48], „Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi” (24): 2014, 83-92. THK Uçak Fabrikası ve Polonyalı Mühendislerin Rolü [The THK Aircraft Factory and Polish engineers role], „Mühendis ve Makina” 55 (659): 2014, 36-42.
  • Fırat Baş O., Şehinşa… [Shah of Sha…], „Uluslararası Suçlar ve Tarih” (14): 2013, 161-168.
  • Fırat Baş O., Gombrowicz ve Biçim [Gombrowicz and The Form], „Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları” (21): 2012, 115-128.
  • Fırat Baş O., Bir Ontoloji Olarak Şiir=Wislawa Szymborska’nın Şiiri [Poetry as an Ontology: Wislawa Szymborska’s Poetry], Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi „Kaygı” (14): 2010, 153-165.
  • Fırat Baş O., Karşıtlığı Derinleştirmek, „Ermeni Araştırmaları” (23-24): 2006, 193-204. Deeping The Opposition, „Review of Armenian Studies” Volume 4 (11-12): 2007, 107-119.
  • Fırat Baş O., Zdrajca lojalny wobec swoich zdrad, Second International Conference „Oriental Languages in Translation” (26): 2005, 197-202.
  • Fırat Baş O., Gombrowicz İnsanı, Elips Kitap, Ankara 2006. (ISBN 9789758971718).
  • Fırat Baş O., Człowiek Gombrowiczowski, „Pamiętnik Literacki” 95(4): 2004, 27-36.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
Listem gratulacyjnym za dorobek prac translatorskichMSZ RP2006
Nagroda Honorowa za promocję polskiej książki w świecieFundacja Kultury Polskiej2014
Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”MKiDN2015
Nagroda Translatorska dla Tłumaczy Ryszarda KapuścińskiegoKapituła Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego2016
O sobie:

W wolnym czasie gram w piłkę ręczną i amatorsko maluję.