dr Emilian Prałat

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: emilianpralat@gmail.com
Doktor nauk humanistycznych, filolog slawista i historyk sztuki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach komunikacji kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień historyczno-artystycznych, sztuce wielkopolskiej, dziejach wzajemnych relacji słowiańskich, edytorstwie materiałów źródłowych, sztuce Bizancjum, procesach recepcji, ikonografii, pograniczach kulturowych, mecenacie artystycznym i kulturalnym ziemiaństwa.
Najważniejsze publikacje:
  • Prałat E., Miejsca i Sztuka. Turew, Łódź 2017 (ISBN: 978-837-729-353-9)
  • Prałat E., Southern Slavs: At the Meeting Point of Traditions [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 207–220.
  • Prałat E., „From besmeared lips, from hating heart, from unclean tonue”: Writing and Rewriting of the Canon in Serbia [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 221–234.
  • Prałat E., „The Words that feeds hungry human souls, the Word that gives power to your mind and heart”: Bulgaria from Clement of Ohrid to the „September Literature” Circle [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 235–251.
  • Prałat E., „Oh the blessed one, oh the most holy one, oh elevated above all the blessed ones”: Litanic Patterns and Folk Inspirations on Croatian Poetry [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 251-264.
  • Prałat E., Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich, Leszno 2016 (ISBN 978-83-64806-91-9)
  • Prałat E., Miejsca i Sztuka. Racot, Łódź 2016 (ISBN 978-83-7729-320-1)
  • Ratajewska Barbara, Prałat Emilian, Urbaniak Miron, Materiały archiwalne do dziejów Kościana, Leszno 2016 (ISBN 978-83-65806-926)
  • Prałat E., Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staro-południowo-słowiańskich (XII-XIV w.), Łódź 2015 (ISBN 978-837-729-295-2)
  • Prałat E., Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku. / Velikani u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću, Poznań–Łódź 2014

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków RP i Stowarzyszenia Konserwatorów ZabytkówMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków RP11.10.2017Warszawa, Polska
Srebrna odznaka za opiekę nad zabytkamiMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego22.09.2017Warszawa, Polska
StypendiumFondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowskalistopad 2017Zagrzeb, Chorwacja
Nagroda JM Rektora UAM III stopnia (indywidualna) za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnejJM Rektor UAM22.09.2017Poznań, Polska
Stypendium Fundacji LanckorońskichFundacja Lanckorońskichmaj 2017Rzym, Włochy
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowcaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego2014–2016Warszawa, Polska
Grant NCN DEC-2012/07/E/HS2/00665 Wiersz litanijny w kulturze regionów EuropyNarodowe Centrum Nauki2014–2015Poznań, Polska
Grant NCN UMO-2012/05/N/HS2/02784 Mecenat artystyczny rodu ChłapowskichNarodowe Centrum Nauki2013–2015Poznań, Polska
Grant promotorski NN 103 449540 Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XIV-XV w.),Narodowe Centrum Nauki2011–2013Poznań, Polska
O sobie:

Od 2011 roku jestem społecznym opiekunem zabytków Powiatu Kościańskiego, stąd też zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego. W wolnym czasie pływam i jeżdżę na rowerze.
Mam trzy życiowe zasady: Frangar non flecta – Nosce te ipsum – Sunt certi denique fines.