dr Tatiana GANENKOVA

Zakład Językoznawstwa Porównawczego
e-mail: @amu.edu.pl
Doktor nauk humanistycznych, lektor, językoznawca. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na zagadnieniach glottodydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem chorwackiej leksyki. Najwięcej uwagi poświęca kwestiom nauczania utartych połączeń wyrazowych, tj. frazeologizmów i kolokacji, a także problemowi ich zastosowania w przekładzie. Okazyjnie zajmuje się także tematem kontaktów językowych i powstałych w ich wyniku zapożyczeń językowych.
Najważniejsze publikacje:
  • Ganekova T., ….
  • Ganekova T., ….
  • Ganekova T., ….
  • Ganekova T., ….
  • Ganekova T., ….
  • Ganekova T., …:
  • Ganekova T., ….
  • Ganekova T., … .
  • Ganekova T., ….