dr Adriana Kovacheva

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
e-mail: anikovacheva@gmail.com
Literaturoznawczyni, slawistka i tłumaczka, członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Zajmuje się teorią i historią przekładu, a także performatywnością procesu tłumaczenia. Opisuje i analizuje polsko-bułgarskie stosunki literackie w drugiej połowie XX wieku, uwzględniając ich wpływ na biografie twórców oraz na recepcję literatury polskiej w Bułgarii.
Najważniejsze publikacje:
  • Kovacheva A., (Не)забележимата преводачка. Еманципационни преводни практики на Дора Габе, Издателство „Фабер”. Книгоиздаване и полиграфия, Велико Търново, 2017. [ISBN 978-619-00-0701-2]
  • Kovacheva A., Преводаческата стратегия на Дора Габе – между традицията и феминистичното разбиране за соматичното преживяване на преводача, Език и литература, tom 1, nr 1-2, ss. 143-154, Adres internetowy: www.ezik-i-literatura.eu, 2017.
  • Kovacheva A., Ścieżkami tłumaczy. Poezje polska w Bułgarii w latach 1956-1989, Wydawnictwo Pasaże, Kraków, 2016. [ISBN 9788364511264]
  • Kovacheva A., Szymborska zwielokrotniona w tłumaczeniu, w: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Krzysztof Skibski, Wydawnictwo Pasaże, Kraków, 2015, ss. 386-401.
  • Kovacheva A., Niewinność przekładów – Konstanty Ildefons Gałczyński w zwierciadle przekładów Pyrwana Stefanowa, w: Bułgaria. Tradycyjna i nowoczesna, red. Patryk Borowiak, Adriana Kovacheva, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, 2015, ss. 87-94.
  • Kovacheva A., Paradoksy antologizacji poezji polskiej w przekładach na język bułgarski, Przekłady Literatur Słowiańskich , tom 4, nr 4, 2014, ss. 208-223.
  • Kovacheva A., Narrator w stanie przekładzie (o polskich tłumaczeniach prozy Jordana Radiczkowa), w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Kraskowska, Warwszawa 2012, ss. 372-379.
  • Kovacheva A., Przekłady palimpsestowe i pola władzy, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładu, red. Agnieszka Gajewska, Poznań 2012, ss. 127-132.
  • Kovacheva A., Поетически мълчания и срещи. За поезията и преводите на Блага Димитрова и Вислава Шимборска, w: Литературен вестник 2012, nr 22, ss. 18-19. Adres internetowy: www.bsph.org
  • Kovacheva A., Found in Translation: Dora Gabe, Slava Shtiplieva and Anastasia Gancheva in the Editorial Office of „The Polish-Bulgarian Review”, Przekładaniec, nr 24, ss. 145-163, 2010. Adres internetowy: www.wuj.pl

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
Encyklopedia genderMNiSW/NCN, nr 2268/H03/2010/38, kierowniczka prof. dr hab. Maria Janion2010 – 2012
Wielkopolski słownik pisareknr RoM V/062-1-17/11, kierowniczka prof. dr hab. Ewa Kraskowska2011
Women Writers in History – Towards a New Understanding of European Literary CultureCOST European Cooperation in Science and Technology (ERA), COST Action: IS0901, kierowniczka Dr Suzan van Dijk2011–2013
O sobie:

Prywatnie mama i kociara, a także słuchaczka studiów z zakresu techniki weterynarii. Lubię miasta nad rzekami i feministyczne kooperatywy.