dr Magdalena Baer

Zakład Języków Południowosłowiańskich
Pokój nr 384
email: magbaer@amu.edu.pl
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego, kroatystka; zainteresowania badawcze: historia języka chorwackiego, gramatyka współczesnego języka chorwackiego ze szczególnym uwzględnieniem kolokacji. Zainteresowania naukowe w ramach autorskiego projektu „Humanistyka w przyrodzie – przyroda w humanistyce” kieruję w stronę przyrodniczych aspektów obecnych w humanistyce w ujęciu porównawczym polsko-chorwackim.
Prowadzone zajęcia:
  • Gramatyka opisowa języka chorwackiego
  • Gramatyka historyczna języka chorwackiego z elementami dialektologii
  • Historia chorwackiego języka literackiego
  • Przekład pisemny
O sobie:

Od 2010 organizuję w IFS konkurs recytatorski poezji słowiańskiej Slowiańskie Recytacje, który cieszy się zainteresowaniem uczniów wielkopolskich szkół średnich. Jestem także instruktorem pisma punktowego dla niewidomych i prowadzę dla studentów fakultet Podstawy brajla. Poprzez pracę społeczną na rzecz członków Polskiego Związku Niewidomych wspieram środowisko osób niewidomych w Wielkopolsce.