dr Urszula Kowalska-Nadolna

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
e-mail: ula.kowalska@poczta.onet.pl
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa słowiańskiego. Jej główne zainteresowania badawcze to: współczesna literatura czeska, wydarzenia Praskiej Wiosny i ich wpływ na czeską kulturę, literaturę, historię i tożsamość narodową, emigracja czeska po roku 1968, twórczość polskich i czeskich, literatura a polityka, pamięć historyczna a popkultura, współczesne przemiany pamięci o historycznych doświadczeniach, dzisiejsza edukacja historyczna w Polsce i w Czechach, „pophistoria”.
Najważniejsze publikacje:
  • Kowalska-Nadolna U., 1. „Tato noc nebude krátká…”. Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015.
  • Pan śpiewak, świat widzi ponuro…” Słowiański bard, popularny tekściarz czy ponadczasowy poeta? O twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego, Wydawnictwo PRO, Poznań, 2016.
  • Kowalska-Nadolna U., 1. “Prosthetic” Memory, “Aftersights” of Memory, Memory “Easy to Consume”? A Few Words About Visual Remembrance of the Holocaust, “Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 12, ss. 331-345, DOI: 0.14746/pss.2017.12.22.
  • Kowalska-Nadolna U., 1. Byl to život na sopce, život pod závalem, život v tekoucí lavině. O „dysydenckim getcie” według Pavla Kohouta, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 6, 2014, ss. 145-156, DOI: 10.14746/pss.2014.6.10, http://pss.amu.edu.pl/images/stories/pss/VInumer/kowalska.pdf.
  • Kowalska-Nadolna U., Tak vás tu máme bratři z krve Kainovy… Miejsce roku 1968 w czeskiej świadomości literackiej, historycznej oraz kulturowej, „Bohemistyka” 2014, nr 2, ss. 144-184, http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2014/Kowalska.pdf
  • Kowalska-Nadolna U., 1. Someone Else’s Scars of Topol, Someone Else’s Scars of Poles – Between Chladnou zemí and Warsztat diabła, w: The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures In Central Europe, red. Jiří Holý, Akropolis, Praga, 2015, ss. 213-228.
  • Kowalska-Nadolna U., 1. Pořád krmit paměť světa…? O (pop)paměti v současné české literatuře a kultuře, w: Paměť válek a konfliktů, red. Alexander Kratochvil, Jiří Soukup, Matouš Jaluška, Vít Schmarc, Akropolis, Praga 2016, ss. 82-92.
  • Kowalska-Nadolna U., 1. Between the post- and “popmemory”. Holocaust narrative in contemporary culture – an attempt of exemplification, w: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung. The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization, red. Reinhard Ibler, ibidem-Verlag, Stuttgart 2016, ss. 43-55.
  • Kowalska-Nadolna U., 1. Obecność romantyzm: co i jak czyta Danny Smiřický, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 1, ISSN: 2084-3011, ss. 145-159.
  • Kowalska-Nadolna U., 1. Bananová velryba – o Halinie Pawlowskiej, czyli feminizm w każdej szafie, „Czas Kultury” 2010, nr 5, ISSN 0867-2148, ss. 62-69.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej (grant nr rejestracyjny projektu badawczego: 2011/01/N/HS2/00851).Narodowe Centrum Nauki13.10.2011 – czerwiec 2016Czechy
Kurs szkoleniowy regular soft-skills course, TransFormation.doc, Numer projektu: nr POIG.01.01.03-00-001/08.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego20.09–03.10.2015Lund, Szwecja
Udział w projekcie The Holocaust in the Literatures and Cultures of Central Europe, numer projektu: 9007/R14/R15Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego2014–2015Praga, Czechy
Nagroda rektorska indywidualna II stopnia, za książkę Tato noc nebude kratka… Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnejJM Rektor UAMpaździernik 2016Poznań
Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuJM Rektor UAM2017/2018Poznań
Medal Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaJM Rektor UAMpaździernik 2009Poznań
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego2008/2009Poznań
O sobie:

Nigdy nie spełniły się moje marzenia o karierze znanej na całym świecie pisarki, ale szuflady są pełne różnych zapisków, które, miejmy nadzieję, nie ujrzą nigdy światła dziennego. Bywam tłumaczką (amatorką). Prawdziwą przyjemność sprawia mi gotowanie, pieczenie i przyrządzanie drinków. Jestem uzależniona od seriali medycznych.