prof. UAM dr hab. Patryk Borowiak

Zakład Języków Południowosłowiańskich
e-mail: patryk@amu.edu.pl
Doktor nauk humanistycznych, filolog slawista i polonista (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM). Absolwent podyplomowych studiów Public Relations (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) oraz słuchacz Studiów MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z onomastyką. W ostatnim czasie swoje badania skupia wokół współczesnej słowiańskiej firmonimii.
Najważniejsze publikacje:
  • Borowiak P., Културната памет на имената. Избрани примери, Научни трудове, tom 54, nr 1 А, s. 145-154, Пловдив 2017.
  • Borowiak P., „Подай ми тухла, подай ми тухла, ще построим нова къща”. За наименованията на новите жилищни сгради от гледна точка на маркетинга и ономастиката., Ezik i literatura , tom 1-2, nr 1-2, s. 225-232, София 2017.
  • Borowiak P., Tryfon w bułgarskim i macedońskim systemie antroponimicznym, [w:] Święty Tryfon w kulturze Słowian, red. Rafał Dymczyk, s. 153-169, Poznań 2017.
  • Borowiak P., Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?, Poznańskie Spotkania Językoznawcze , tom 32, nr 32, s. 127-136, Poznań 2016.
  • Borowiak P., „Tam gdzie nie braknie wina, tam smutki i troski nie trafiają”. O nazwach bułgarskich winnic i win., [w:] Małe przyjemności: katalog słowiański, red. Elżbieta Solak, Barbara Popiołek i Bojana Todorović, s. 333-344, Kraków 2016.
  • Borowiak P., Mikołajczak M., Naukowe i popularyzatorskie tradycje poznańskiej bułgarystyki, [w:] Bułgaria tradycyjna i nowoczesna, red. Adriana Kovacheva, Patryk Borowiak, s. 11-16, Poznań 2015.
  • Sieradzki A., Borowiak P., Heortonimy łacińskie i polskie w siedemnastowiecznych dokumentach sądowych Pobiedzisk (prolegomena badawcze), [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, s. 51-62, Poznań 2015.
  • Borowiak P., Od Sofii do Melnika. Nazwy bułgarskich miast, Poznań, 2014.
  • Sarnowska-Giefing I., Sieradzki A., Borowiak P., Kierunki badań onomastycznych na filologii polskiej i filologiach południowosłowiańskich, [w:] Cъстояниe и проблеми на българската ономастика , red. Ludwig Selimski, s. 444-463, Beликo Tъpнoвo 2013.
  • Borowiak P., Płowdiw w nazwach. Historia i współczesność w toponimii zapisane, Toruń-Poznań 2011.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
Nagroda Rektora III stopnia 2017Rektor UAMlistopad 2017Poznan, Polska
Nagroda Rektora III stopnia 2015Rektor UAMlistopad 2015Poznan, Polska
Nagroda Rektora III stopnia 2014Rektor UAMPoznan, Polska
Staż w Bułgarskiej Akademii NaukBułgarska Akademia Nauk w SofiiSofia, Bułgaria
Staż w Macedońskiej Akademii NaukMacedońska Akademia Nauk w SkopjeSkopje, Macedonia
O sobie:

Od 2014 roku jestem prezesem Fundacji TAMiTU, od 2008 roku uczę w szkołach, od 2007 roku jestem tatą Nikodema, od 1992 roku słucham zespołów Hey i Closterkeller, a od urodzenia mieszkam na poznańskiej Wildzie, którą znam od podszewki. Jestem miłośnikiem Poznania i Płowdiwu. W wolnym czasie podróżuję z Rodziną, piszę i czytam o seryjnych zabójcach. Lubię też Słupsk, morze, chrupki, żelki, czekoladę i bałkańskie wina wytrwane.