prof. UAM dr hab. Joanna Rękas

Pełnomocnik dyrektora ds. dydaktycznych IFS
Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
e-mail: rekasus79@gmail.com
Dr nauk humanistycznych, filolożka, serbistka i kroatystka, folklorystka, teolożka prawosławna, menadżerka projektów badawczych, słuchaczka studiów podyplomowych MBA Zarządzanie Szkolnictwem Wyższym. Zainteresowana naukowe skupione są na teorii folkloru, folklorze Słowian Południowych, w szczególności obrzędowościach cyklu życiowego jednostki i cyklu kalendarzowego, rytuałach słownych obciążonych funkcją magiczną oraz narracyjnych, jak i na problematyce teologicznej, zwłaszcza z zakresu soteriologii, woli i wolności.
Najważniejsze publikacje:
  • Rękas J., Narodziny. Rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (I wydanie, 2010, Seria Laographica Slavica et Balcanensia, ISBN 8323221863, Tom nr 1, s. 252; II wydanie, 2012, ISBN 9788323223641).
  • Rękas J., Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005 (Filologia Słowiańska, tom nr 15, ISBN9788323215400, s. 175).
  • Rękas J., Pamięć o granicach. Demarkacyjna produktywność Wodzic w mijackich wsiach Bituše i Ehloec, „Slavia Meridionalis” tom 16, 2016, s. 565–591 (ISSN 1233-6173).
  • Rękas J., The hybridal status of Vodici – a study of continuity, w: Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski’s work, red. K. Bielenin-Lenczowska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa 2015.
  • Rękas J., Prilog proučavanju narativnog koda kalendarskih usmenih rituala. Na temelju verbalnog kôda obredno-običajnog kompleksa vodica u Makedoniji, „Anafora” tom 2, nr 2, 2015, s. 197–228 (UDK 82 * 821.163.42, ISSN 1849-2339).
  • Rękas J., A man in search of God. Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak, „Slavia Occidentalis” tom 71, nr 1, 2014, s. 91–100 (ISBN 978-83-7654-392-5, ISSN 0081-0002).
  • Rękas J., Druga młodość folklorystyki – podjęcie dyskusji, „Literatura Ludowa” tom 58, nr 4–5, 2014, s. 3–11 (ISSN 0024-4708).
  • Ренкас Ј., Између chronosa и kairosa. Процес придавања времену одлика светости на примеру обредно-обичајног комплекса празника Богојављења у селу Битуше у западном делу Македоније, w: Време, вакат, земан. Аспекти времена у фолклору, red. Л. Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд 2013, s. 135–162 (ISBN 978-86-7095-200-3).
  • Ренкас Ј., Збор – гест – текст. Прилог во проучувањето на обредно-обичајниот комплекс на празникот Богојавление во селото Битуше, „Спектар” tom 31, nr 61, 2013, s. 174–195 (ISSN 0352-2423).
  • Rękas J., Prawosławne pojmowanie zbawienia, „Elpis” 19–20 (32–33), 2009, s. 253–297 (ISSN 1508-7719).

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendiuminstytucja przyjmującaczas trwaniamiejsce pobytu
Historia i kultura dawnych Słowian NPRH 11H 12 0216 81Narodowe Centrum Nauki12.2012–12.2017
Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany NCN 2011/01/D/HS3/03583Narodowe Centrum Nauki01.12.2011–31.03.2015
02-91/1, Лазарица во Струшко Поле, Проекти од национален интерес во културата на музејската дејност за 2013 од Министеррството за култура на Република МакедонијаMinisterstwo Kultury Republiki Macedonii01.2014–12.2014
Stypendium w ramach programu UAM. Unikatowy Absolwent – Możliwości28-5535/1, Водици во село Битуше,Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii03.2012–12.2013
Проекти од национален интерес во културата на музејската дејност за 2012 од Министеррството за култура на Република Македонија.Komitet Badań Naukowych31.10.2005–30.10.2007
Stypendium Międzynarodowego Seminarium Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej
1H01C 058 29 Serbski tradycyjny obrzęd narodzin
Zagrzebska Szkoła Slawistyczna18–29.08.2014
O sobie:

Pasjonatka tkania na krosnach poziomych, przędzenia, szydełkowania, wyszywania, literatury fantasy, kryminałów, kawy, rakii, wina, Macedonii, rozmów, radości, śmiechu, życia i uživanja.