prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Zakład Literatur Południowosłowiańskich
Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej WFPiK
Redaktor naczelna „Poznańskich Studiów Slawistycznych”
Pokoj nr 381
e-mail: krypien@amu.edu.pl
Swoje zainteresowania naukowe skupia na literaturze i kulturze słowiańskiego Południa, zwłaszcza Chorwacji, od romantyzmu po współczesność (ze szczególnym uwzględnieniem okresów przełomu), geografii kulturowej, imagologii, antropologii literackiej oraz chorwackim dyskursie pamięciowym i tożsamościowym w testach podróży i narracjach kulinarnych, problematyzującym uwikłania identyfikacyjne pomiędzy Śródziemnomorzem, Europą Środkową i Półwyspem Bałkańskim.
Prowadzone zajęcia:
  • Historia literatury chorwackiej (literatura międzywojenna)
  • Historia literatury chorwackiej (po r. 1945)
O sobie:

W wolnym czasie uciekam do lasu – rzeka, morze lub jezioro w pobliżu mile widziane.