dr Ana Samardžić

Zakład Języków Południowosłowiańskich
e-mail: anasam@amu.edu.pl
Filolog serbista i rumunista. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach językoznawstwa konfrontatywnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny semantyki i składni czasowników i przypadków w językach serbskim, rumuńskim i słoweńskim.
Najważniejsze publikacje:
  • Samardžić A., Cercetări asupra verbelor de percepție senzorială în limbile sârbă și română, Logos: revistă de filologie, limbă, literatură și folclor. Društvo za rumunski jezik Vojvodine, Novi Sad, decembar 2017, 198-210.
  • Samardžić A., Slavoljub Gacović „Kud se dedoše Rumuni Tihomira Đorđevića”, w: Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II (red. Z. Dimoski, E. Lučeska, P. Borowiak), Poznań-Prilep, 2015, 263-270.
  • Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa značenjem lokalizacije prednjom, zadnjom, gornjom, donjom i bočnim stranama lokalizatora u srpskom i slovenačkom jeziku, u: Communication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms, Arad, 2015, 752-763.
  • Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa značenjem spoljašnje lokalizovanosti objekta lokalizacije u srpskom i slovenačkom jeziku, Studii de ştiinţă şi cultură X/4 (39), Arad, 2014, 145-150.
  • Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa značenjem lokalizacije prema distanci u srpskom i slovenačkom jeziku. Europa, revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie 13, Novi Sad, 2014, 73-78.
  • Samardžić A., Језичке особине административног стила – судског подстила у жанру судских пресуда, 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, 2014, 238-242.
  • Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa semantičkom komponentom unutrašnjosti u srpskom i slovenačkom jeziku. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 3, Novi Sad, 2013, 11-23.
  • Samardžić A., Predloško-padežne konstrukcije sa semantičkom komponentom površine u srpskom i slovenačkom jeziku. Прилози проучавању језика, 44, Нови Сад, 2013, 87-102.
  • Samardžić A., Discourse analysis of automobile advertisements, Europa, revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie 12, Novi Sad, 2013, 73-77.
  • Чанчар Ј., Самарџић А. Косовско-ресавске дијалекатске особине у роману Еве Рас „Кућа на продају”. Прилози проучавању језика 43, Нови Сад, 2012, 185-209.
O sobie:

W wolnym czasie kupuję książki w Rumunii, opalam się w Chorwacji i wdycham świeże powietrze w słoweńskich górach. Lubię tłumaczyć rumuńską prozę i bawić się z psami i kotami.