mgr Jan Pešina

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
e-mail: jan.pesina@wp.pl; jape@amu.edu.pl
Bohemista. Do obszaru jego zainteresowań naukowych należą czesko-polskie stosunki kulturowe; zagadnienia związane z tożsamością narodową, jej percepcją w tekstach kultury, problematyka miejsc pamięci, tradycji, symboli i mitów narodowych.
Najważniejsze publikacje:
 • Pešina J., Miloš Macourek – poszukiwacz zwyczajnego cudu życia, [w:] Miloš Macourek, Bajki, Poznań 2016, s. 195-206.
 • Pešina J., Tradycje religijne w czeskim dyskursie tożsamościowym okresu międzywojennego, [w:] Relacja państwo – Kościół w historii i kulturze „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2016, nr 10, s. 243-255.
 • Pešina J., Hawlowski postulat życia w prawdzie wobec czeskiej tradycji etycznej, [w:] Václav Havel – człowiek, pisarz, filozof, polityk, Poznań 2014, s. 199-210.Pešina J., Wielkie Morawy pierwsze wspólne państwo Czechów i Słowaków? Polityczne i kulturowe dziedzictwo Wielkich Moraw w czeskiej narracji historycznej, [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań 2012, s. 299-306.
 • Pešina J., Demytizace a blasfémie v české svatováclavské tradici, [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, Poznań 2012, s. 105-111.
 • Pešina J., Výpravy do země jiných vad. Český (ne)romantizmus očima polských publicistů, [w:] Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2011, nr 1, s. 319-330.
 • Pešina J., Od tradycji duchowej do tradycji świeckiej. Historyczne metamorfozy czeskiego dziedzictwa świętowacławskiego, [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, Poznań 2011, s. 125-142.
 • Pešina J., Słowianie południowi w koncepcji wzajemności słowiańskiej Karla Havlíčka Borovskiego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXII-2010, Prace historyczne Z.137, s. 89-96.
 • Pešina J., Obraz Polska v první české encyklopedii, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziału i miejsca kontaktu w języku, literaturze i kulturze, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3182, Wrocław 2009, s. 71-80.
 • Działalność środowiskowa
 • Wykłady popularyzatorskie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z zakresu czeskiej kultury. Współpraca z LO Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
 • Współpraca z Biblioteką Raczyńskich.
 • Sekretarz czasopisma Historia Slavorum Occidentis.
 • Współpraca międzynarodowa
 • Organizacja cyklicznych seminariów wyjazdowych poznańskich bohemistów do Pragi we współpracy z Uniwersytetem Karola.
 • Współpraca z Czeskim Centrum oraz Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie przy propagacji czeskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.