mgr Barbara Jarysz-Markaj

Zakład Literatur Południowosłowiańskich
Pokój nr 383
E-mail: bj10190@amu.edu.pl
Absolwentka dwustopniowych studiów na kierunku etnologia oraz na kierunku bałkanistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzi lektoraty z języka macedońskiego i języka albańskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Planowana dysertacja doktorska skupia się wokół prawa zwyczajowego i jego roli w procesie przekazywania i podtrzymywania pamięci zbiorowej (społecznej) Albańczyków wyznania rzymskokatolickiego w Kosowie. Interesuje się bałkańskim folklorem, głównie obrzędowością doroczną i rodzinną na obszarach Macedonii, Kosowa i Albanii.
Prowadzone zajęcia:
  • Lektorat języka macedońskiego
  • Lektorat języka albańskiego
  • Bałkański folklor słowny
  • Folklor Chorwacji
  • Przekład pisemny
  • Antropologia słowiańskiej codzienności
  • Antropologia literacka i społeczno-kulturowa Europy Środkowej
O sobie:

Lubię przebywać wśród ludzi i wsłuchiwać się w ich historie. Kocham morze, dobrą kuchnię, bałkańskie tempo życia i podróże.