prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej
Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
e-mail: gawarecka@gazeta.pl

projekty grantowe, stypendia, nagrody: