prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
Kierownik Zakładu Języków Południowosłowiańskich
Pokój nr 384
e-mail: mawal@amu.edu.pl
Slawistka, bułgarystka, tłumaczka, pisarka. Od początku studiów związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii języka bułgarskiego i innych języków południowosłowiańskich, onomastyki, a także dialektologii historycznej i związków języka z folklorem. Autorka ponad 170 publikacji (wydawanych w kraju i za granicą), w tym 13 książek, współautorka 3 książek, redaktor kilkunastu zbiorowych tomów naukowych. Wypromowała 6 doktorów i ponad 100 magistrów różnych specjalności. Pod jej kierownictwem powstało też 46 prac licencjackich.
Prowadzone zajęcia:
  • Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle kulturowym
  • Lingwistyka kulturowa
  • Językowa mapa Słowiańszczyzny
  • Sztuka mówienia, sztuka pisania
  • Antropologia słowa – przypadek bałkański
  • Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
O sobie:

Teksty naukowe publikuje zawsze pod nazwiskiem Walczak-Mikołajczakowa. Jako tłumaczka i pisarka używa nazwiska Mikołajczak. Żyje otoczona zwierzętami.