dr Roman Sliwka

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
Opiekun studiów bohemistycznych
Pokój nr 282
e-mail: rosli@amu.edu.pl
Absolwent studiów polonistycznych i bohemistycznych Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej, językoznawca, komparatysta. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest szeroko rozumiany dyskurs medialny – komunikacja masowa i elektroniczna (komunikacja internetowa, blogi), środki perswazji językowej w przekazach reklamowych (teoria reklamy) i masmediach, język programów telewizyjnych. Dodatkowym obszarem badawczym jest dyskurs kulinarny zapisany w różnego rodzaju tekstach kultury (filmy, programy telewizyjne, blogi, literatura piękna, poradniki). W ścisłym związku pozostają także rozmaite zagadnienia z zakresu gramatyki kontrastywnej języków zachodniosłowiańskich (odmiana pisana i mówiona współczesnego j. czeskiego i j. polskiego) oraz translatologii. Pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego „Bohemistyka”.
Prowadzone zajęcia:
  • Gramatyka opisowa języka czeskiego
  • Leksykologia i leksykografia czeska
  • Historia literatury czeskiej (średniowiecze, renesans, barok)
  • Język polityki i mediów
  • Media w kulturze regionów Słowiańszczyzny
  • Redakcja pism urzędowych w języku czeskim
  • Warsztat tłumacza
  • Kultura i stylistyka języka czeskiego
O sobie:
Entuzjasta sceny, aktor-amator, miłośnik podróży i dobrych smaków.