prof. dr hab. Mieczysław Balowski

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: balowski@amu.edu.pl

projekty grantowe, stypendia, nagrody: