Do 1 lipca 2024 można zgłaszać chęć udziału w kursach zaplanowanych na semestr zimowy 2024/2025, organizowanych w ramach konsorcjum EPICUR, do którego należy Uniwersytet im. Adama Mickiewcza. Większość kursów prowadzona jest w języku angielskim w trybie online. To doskonała okazja do podniesienia swoich kompetencji językowych i skorzystania z oferty dydaktycznej zagranicznych uczelni partnerskich. Dostępna jest również ścieżka slawistyczna.

Katalog kursów dostępny jest pod adresem: EPICUR European University | Course Catalogue (auth.gr)