Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej zaprasza na spotkanie poświęcone aksamitnej rewolucji.

Listopadowe wydarzenia wspominamy 7 grudnia o godz. 17.00

Naszym gościem będzie fotograf Karel Koutský – zapraszamy na autorską prezentację zdjęć Aksamitna 1989, 2020, a także na prelekcję mgr. Jana Pešiny Mała wielka historia aksamitnej rewolucji.


Spotkanie odbędzie się on-line na platformie MS-Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a37d7a7b4c80a40b9b7b2a7c18c8df026%40thread.tacv2/1607001837805?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225a7238ba-883e-4134-b2e7-594ce8ab31b4%22%7d

 

Link do zespołu Bohemistyka UAM, na którym odbędzie się spotkanie: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a37d7a7b4c80a40b9b7b2a7c18c8df026%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=69a0fddd-a4b3-4017-8bc7-ef3d76fd89a6&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

 

Link do wydarzenia na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/372105314095280

 

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu, a nie mają dostępu do platformy Teams, prosimy o kontakt z Joanną Brodniewicz lub Urszulą Kowalską-Nadolną: jbrodniewicz@gmail.com lub ukow@amu.edu.pl