Osoby, które nie uczyły się dotychczas języków macedońskiego i tureckiego chodzą na zajęcia z języków bułgarskiego (zamiast macedońskiego) i z języka tureckiego z pierwszym rokiem bałkanistyki I stopnia (studiów licencjackich). Plan zajęć jest na stronie IFS w zakładce „Dla studenta-plany”. W razie pytań prosimy o kontakt na: studentifs@amu.edu.pl