Dni kultury czeskiej w Poznaniu

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz

Urząd Miasta Poznania

Zapraszają na seminarium naukowe

Austro-Węgry – rzeczywistość, mit, nostalgia

PROGRAM

Początek obrad godz. 11.00 – Salon Mickiewicza w Collegium Maius (Poznań, ul. Fredry 10):

Powitanie gości: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

11.15: wystąpienia prelegentów

 1. Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski), Marcin Filipowicz (Uniwersytet Warszawski), Ślady austrowęgierskiej nostalgii w przekazach subiektywnych. Na przykładzie eseistyki Lubomíra Martínka i pamięci rodzinnej Czechów.
 2. Agata Firlej (UAM), Austrowęgierska Belle Époquew czeskim filmie: między ideą a estetyką
 3. Mieczysław Balowski (UAM), Język czechosłowacki jako wyraz idei T.G. Masaryka wspólnego narodu Czechów i Słowaków
 4. Radosław Łazarz (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu), Miejsca pamięci, obiekty pamiętania
 5. Anna Skibska (UAM), Widokówki wiedeńskie z kolekcji Eliasa Canettiego

Dyskusja

13.00 – przerwa kawowa

 1. Jan Pešina (UAM), Literackie i filmowe obrazy Habsburgów na tronie czeskim. Na przykładzie Rudolfa II, Marii Teresy oraz Franciszka Józefa I
 2. Marcela Lhotská (UAM), Reflexe založení republiky v  církevních časopisech
 3. Danuta Sosnowska (Uniwersytet Warszawski), Zaniedbana humanitas Austriaka: skutki i przyczyny czeskiej mitologizacji Austro-Węgier
 4. Wojciech Jóźwiak (UAM), Alfons i banknoty
 5. Roman Sliwka (UAM), Za císaře pana… C. k żandarmeria w obrazie i tradycji Pierwszej Republiki (na przykładzie wybranych seriali)
 6. Anna Gawarecka (UAM), Grabarze monarchii? Austronostalgia w prozie Ladislava Fuksa i Jiřego Marka

Dyskusja oraz zakończenie konferencji

16.00 – uroczysty obiad, Hotel Rzymski, Al. Marcinkowskiego 22