JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodologia literatury: przykłady z literatury chorwackiej  

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. Tvrtko Vuković

ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń  (zajęcia prowadzone w języku chorwackim)

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 4

FORMA ZALICZENIA: obecność na zajęciach i obowiązek wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie Uniwersytet Jutra II oraz kolokwium zaliczeniowe

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: semestr letni

OFERTA WYDZIAŁOWA

OPIS PRZEDMIOTU: kurs Teoria i metodologia literatury: przykłady z literatury chorwackiej – to przedmiot zaplanowany z myślą o uczestnikach seminariów literaturoznawczych, zarówno na studiach licencjackich, jak i na studiach magisterskich. Oraz wszystkich chcących pogłębić wiedzę z zakresu metodologii literatury, zwłaszcza w połączeniu z analizą dzieł literatury chorwackiej.


 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Literatura chorwacka 1945-2000. Od egzystencjalizmu do post/postmodernizmu

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. Tvrtko Vuković

ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń  (zajęcia prowadzone w języku chorwackim)

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS:

FORMA ZALICZENIA: obecność na zajęciach i obowiązek wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie Uniwersytet Jutra II oraz kolokwium zaliczeniowe

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: semestr letni

OFERTA WYDZIAŁOWA

OPIS PRZEDMIOTU: kurs Literatura chorwacka 1945-2000. Od egzystencjalizmu do post/postmodernizmu, który przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów III roku filologii chorwackiej (jako przedmiot obowiązkowy), ale z możliwością udziału studentów serbistyki i bałkanistyki oraz studentów studiów magisterskich (jako przedmiot uzupełniający), a także wszystkich zainteresowanych współczesną literaturą chorwacką.