BILETY NA KONCERT KAYA I BREGOVIĆ DLA WOLONTARIUSZY

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w Arena Poznań odbędzie się koncert duetu
Kaya i Bregović.

Studencie – nie musisz kupować biletu
(http://www.poznan.pl/mim/events/koncerty,c,217/-,106117.html).

Deklaracja wolontariacka daje Ci do ręki bilet na ten koncert.

Jeżeli deklarujesz pomoc wolontariacką w czasie Tygodnia Kultury Krajów
Bałkanów Zachodnich (13-18 maja), organizowanego przez Instytut
Filologii Słowiańskiej UAM oraz/lub jesteś gotów do działalności
wolontariackiej w czasie Szczytu Unia Europejska – Bałkany Zachodnie,
który odbędzie się w Poznaniu w dniach 3-5 lipca 2019 roku w organizacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – otrzymasz bezpłatnie bilet.

Ilość biletów ograniczona, a jest ich 100. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy na adres slavic@amu.edu.pl zadeklarować aktywność
wolontariacką w obu lub jednym z tych wydarzeń, podając:

1) imię i nazwisko, 2) telefon, 3) adres e-mail, 4) znajomość języków,
5) wskazując kalendarzowo zakres deklarowanej aktywności.


Komitet Organizacyjny Tygodnia Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich

prof. Bogusław Zieliński

Przewodniczący