Naszemu Drogiemu Koledze, Mgr. Janowi Pešinie, składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Matki.

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej.