Szanowni Studenci,

 

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zaprasza osoby piszące amatorsko do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Tutaj jestem”. To już dwunasta edycja tego konkursu, który jest szansą dla wszystkich twórców amatorów na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej pracy wybranej przez jury.

 

Na prace w kategorii proza lub poezja czekamy do 31 maja 2021 r.    Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Dział Promocji    ul. św. Rocha 14   15-879 Białystok    z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Tutaj jestem”

 

Tematyka prac jest dowolna, ale mile widziane są akcenty związane z województwem podlaskim. Jury przy wyborze prac do nagrody będzie kierować się pomysłowością oraz kreatywnością. Mottem przedsięwzięcia są słowa Michała Zabłockiego:

Tutaj jestem, gdzie byłem,Gdzie się urodziłem,Tu się wychowałemI tutaj zostałem.Mogłem jechać, wyjechaćI stąd się oddalić,Ale jednak zostałemZ tymi, co zostali (…).

 

Więcej informacji oraz regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie www.pikpodlaskie.pl