Szanowni Państwo,

w kolejnej edycji mobilności w ramach Państw Partnerskich ogłaszamy konkurs na studenckie/doktoranckie, semestralne wyjazdy do następujących uczelni partnerskich:

– Universiteti „Eqrem Cabej” Gjirokastres, Albania – 1 osoba, na 4 miesiące

– Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica, Czarnogóra – 1 osoba, na 4 miesiące

Do 9 grudnia 2019 r. czekamy na Państwa zgłoszenia, zawierające podanie o przyznanie mobilności (z uzasadnieniem), wstępny program naukowy pobytu, rekomendację lektora.

W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,  Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, Dyrektor Instytutu Filologii Słowaińskiej i koordynator wydziałowy programu Erasmus+

– wyniki rekrutacji zostaną publikowane na stronie wydziałowej oraz rozesłane mailowo do osób ubiegających się o przyznanie grantu.

Grant miesięczny wynosi 700 Euro, ryczał na dojazd – 275 Euro. Całość wsparcia finansowego wyjazdu wynosi 3075,00 Euro.

Z poważaniem

Justyna Wciórka