Szanowni Państwo,

ogłaszamy kolejną edycję konkursu mobilnościowego w ramach Państw Partnerskich (państwa nieunijne, państwa pozaeuropejskie).

Agencja Narodowa programu Erasmus+, przyznająca granty na realizację programu, wskazuje najistotniejsze sugestie:

– wymagane uzasadnienie celu wymiany + wskazanie dotychczasowych form współpracy; w momencie składania aplikacji nie jest konieczna umowa z uczelnią partnerską, musi być jednak podpisana przed rozpoczęciem mobilności (umowę przygotowuje koordynator wydziałowy);

– ważna jest jakość ustaleń dotyczących współpracy (wcześniejsze wspólne doświadczenia, podpisane umowy, inicjatywy; wskazanie na podział ról/zadań/odpowiedzialności w podejmowanej współpracy) i informacja dotycząca wpływu i upowszechnienia rezultatów współpracy (skrótowa wersja opisu, np. równoważnikowe wyliczenia);

– założenie, że mobilność przynosi korzyść obu partnerom;

– zalecenie, by podejmować współpracę z uczelniami najuboższych i najsłabiej rozwiniętych krajów partnerskich;

– obligatoryjnie wymagane jest pozyskanie odpowiedzi na zawarte w załączonym formularzu pytania skierowane do uczelni partnerskich. Treść odpowiedzi powinna być ostatecznie przetłumaczona na język polski;

– sugerowana liczebność wymiany: 3-4 studentów, 2-3 wyjazdy kadry akademickiej;

– czas trwania wymiany: dla studentów (od 3 do 12 miesięcy)dla kadry akademickiej (zarówno w formie wyjazdów w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i w formie wyjazdu szkoleniowego) – 7 dni;

– konieczność określenia kryteriów naboru (na macierzystym i partnerskim Wydziale);

– wymagane jest podanie e-mailowego adresu kontaktowego na uczelni partnerskiej (adres konkretnej osoby, nie adres Instytutu czy Wydziału);

– ze względu na duże zainteresowanie współpracą z Rosją i Ukrainą wybór należy ograniczyć do dwóch uczelni z każdego z wymienionych państw;

– w ogłoszeniu konkursu administratorzy unijni posłużyli się procentowymi wskaźnikami, sugerującymi podział dostępnych funduszy:


  1. a) z rozwijającymi się krajami Azji oraz Ameryki Łacińskiej 25% funduszy powinno zostać wykorzystanych do organizacji mobilności z najsłabiej rozwiniętymi krajami regionu:

                                                              w Azji: Afganistan, Bangladesz, Kambodża, Laos, Nepal, Bhutan oraz Mjanma/Birma;

                                                        w Ameryce Łacińskiej: Boliwia, Salwador, Gwatemala, Honduras i Nikaragua;

  1. b) na mobilność z Chinami oraz Indiami nie powinno zostać wydane więcej niż 30% budżetu dostępnego dla Azji;
  2. c)na mobilność z Brazylią i Meksykiem nie więcej niż 35% budżetu dostępnego dla Ameryki Łacińskiej.

Krajowa Agencja Narodowa może wprowadzić w tym zakresie bardziej szczegółowy podział.

– wyjazdy studentów I i II stopnia do regionów oznaczonych cyframi 6 (Azja), 7 (Azja Centralna), 8 (Ameryka Łacińska), 9 (Iran, Irak, Jemen), 10 (Afryka Południowa) i 11 (Afryka, Karaiby, Pacyfik) są nieuprawnione – możliwe są przyjazdy z tych regionów oraz wyjazdy na poziomie studiów doktoranckich i wyjazdy kadry akademickiej;

– dostępna jest nowa forma współpracy – praktyki studenckie w zagranicznej instytucji partnerskiej (jako odrębna aktywność lub połączona z pobytem na uczelni partnerskiej);

– dla każdego państwa tworzony jest odrębny formularz zgłoszeniowy.

Przygotowane aplikacje proszę przesłać na mój adres: justw@amu.edu.pl do 28 grudnia 2019 r. (termin nieprzekraczalny). Muszę przygotować spójną wydziałową dokumentację, a ostateczny termin mija 6 stycznia 2020 r.

Do tej pory Wydział uczestniczył we wszystkich edycjach grantowych programu Nowych Partnerstw: w pierwszej edycji pozyskaliśmy wsparcie dla wymiany z krajami bałkańskimi, w II – z Armenią, Filipinami i Rosją, III – z Bośnią i Hercegowiną, Kosowem, IV – obejmować będzie Albanię, Armenię, Białoruś, Brazylię, Chile i Czarnogórę, V –  Pierwszą edycję jako jedyni na UAM ukończyliśmy z pełną realizacją grantów, jesteśmy też jednym z niewielu Wydziałów aplikujących corocznie o wsparcie grantowe tego programu.

Z poważaniem

Justyna Wciórka