Szanowni studenci V roku bałkanistyki!!!

Zajęcia z Gospodarczych i politycznych przesłanek przemian społecznych na Bałkanach z dr Pacanowską będą odbywały się od 9.45-11.15 w sali 014 (zamiast 283).

Uwaga studenci!!!

Zajęcia fakultatywne z mgr N. Czachowską zostają na stałe przeniesione do sali 283.

Zajęcia fakultatywne z mgr A. Kapczyńską Warsztaty z pisania scenariusza (a nie Zajęcia teatralne,jak wcześniej omyłkowo podaliśmy) będą odbywały się od 19.30 -21.00 w sali 281.

Zajęcia fakultatywne z mgr. M. Kucharskim zostają przeniesione na stałe do sali 281.