Zapraszamy do zapoznania się  planami zajęć w semestrze zimowym.

PLANY

Wszystkie błędy prosimy zgłaszać w sekretariacie IFS UAM na adres slavic@amu.edu.pl lub telefonicznie 61 829 4521