Drodzy Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją dotyczącą odbywania praktyk zawodowych. AKTUALIZACJA KLIKNIJ

Najważniejsza zmiana: na okres zajęć zdalnych zostaje wprowadzony wymóg sporządzenia raportu z odbytych praktyk o objętości minimum 6 stron i przesłanie do do akademickiego opiekuna praktyk. W okresie nauki zdalnej obieg dokumentów związanych z praktykami odbywa się drogą elektroniczną.