Poznańskie środowisko polonistyczne i slawistyczne z wielkim smutkiem przyjęło bolesną wiadomość o śmierci

 

Pani Profesor Very Mitrinović

 

Niełatwo nam wyrazić ten smutek i żal, tym większy, że odszedł wspaniały Człowiek, Ambasadorka polskiej kultury w Serbii i Jugosławii, Ambasador serbskiej kultury w Polsce, powszechnie ceniona Uczona, Autorka znakomitych publikacji językoznawczych, których zakres doskonale ilustruje tytuł Jej ostatniej książki: „Południe-Północ. Serbsko-polskie paralele językowe”.

Śp. Vera Mitrinović była profesorem Uniwersytetu w Belgradzie, gdzie wykształciła rzesze serbskich i jugosłowiańskich polonistów. Po przejściu na emeryturę w latach 2000-2012 z pełnym poświęceniem pracowała w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza edukując polskich serbistów.

 

Wszyscy zapamiętamy Profesor Verę Mitrinović jako cenionego dydaktyka i wielki autorytet naukowy, człowieka wielkiej mądrości i dobroci, wybitną slawistkę i powszechnie cenioną Przyjaciółkę.

W imieniu społeczności slawistycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnę przekazać Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego żalu.

 

                                                                                              Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

                                                                                              Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

                                                                                              prof. dr hab. Anna Gawarecka

 

 

Poznań, dnia 29 listopada 2021 roku