Projekt badawczy „Kobieta-Państwo-Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu” pani mgr Dominiki Gapskiej z Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium ma za zadanie rozwinąć slawistyczne studia poświęcone świętości kobiet w serbskim imaginarium narodowym i duchowym, z uwzględnieniem tła historyczno-kulturowego oraz społecznego państwa i Kościoła. Zostanie w nim podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania: Czy stare, średniowieczne kulty świętych kobiet ożywają we współczesnej, postsekularnej Serbii? Jeśli tak, to w jakich kontekstach i jaką funkcję ma ten proces? Czy święte kobiety są patronkami narodowych i kościelnych organizacji we współczesnej Serbii, które opierają się na specyficznych tradycjach narodowych i normach religijnych, legitymizujących serbską tożsamość? Czy świętość kobiet ma wpływ na głoszone idee kulturowego i duchowego odrodzenia Serbii? Czy używa się jej w celu konfrontacji z heterodoksją (jak bywało to, między innymi, w czasach dominacji imperium osmańskiego)? Czy Cerkiew wykorzystuje wzorce chrześcijańskiej etyki i moralności, których strzegą święte kobiety, jako przeciwstawienie współczesnemu, zlaicyzowanemu sposobowi myślenia o rodzinie i roli kobiet w społeczeństwie i Kościele?

Projekt został wysoko oceniony przez komisję konkursową i jego ambicją jest wypełnienie luki w istniejących obecnie studiach oraz umożliwi weryfikację dotychczasowych poglądów marginalizujących oddziaływanie świętych kobiet na polityczne, społeczne i duchowe formowanie serbskiego narodu.

Aktualności związane z poszczególnymi etapami realizacji projektu można śledzić na stronie: www.kobieta-panstwo-kosciol.edu.pl.