Szanowni Państwo,

poniżej umieszczam link do erasmusowych konsultacji  na platformie Teams – zapraszam w lutowe piątki w godz. 12.00-13.30:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac6fededc35814f968458f37016a73c51%40thread.tacv2/1612347976354?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2257ae301d-9dd6-4efc-b611-07dbae7cc866%22%7d

Z mobilnościowym pozdrowieniem

Justyna Wciórka