II ROK STUDIÓW LICENCJACKICH
WSZYSTKIE KIERUNKI
 
środę 26 maja w godz. 13:30-15:00 odbędzie się zorganizowane dla Państwa spotkanie szkoleniowe z dr Agnieszką Raubo poświęcone rzetelności naukowej. O udział w nim proszeni są Studenci i Studentki II roku studiów pierwszego stopnia, którzy w przyszłym roku akademickim będą pisać pracę licencjacką.
W czasie spotkania poruszone zostaną kluczowe kwestie związane z podstawowymi zasadami rzetelnego przygotowania i pisania prac dyplomowych, praktyczne wskazówki dotyczącego tego, jak uniknąć przypadkowego popełnienia plagiatu, w czym pomocne będzie wskazanie reguł poprawnego cytowania i parafrazowania tekstów naukowych. W kontraście do tych zalecanych metod pracy naukowej ukazane będą przykłady niestaranności i nierzetelności naukowej. Omówione zostanie również działanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Spotkanie zakończy się zreferowaniem konsekwencji dyscyplinarnych i prawnych nierzetelnych zachowań licencjatów i magistrantów, obejmujących między innymi kupowanie prac dyplomowych.
Link to szkolenia został do każdego z Państwa wysłany w mailu (przez USOS). Gdyby nie doszedł oraz w razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z prof. Joanną Rękas: rekasus@amu.edu.pl.