Szanowni studenci I i II r. studiów bohemistycznych 1. stopnia oraz I r. studiów bohemistycznych 2. stopnia. Dr Roman Sliwka odwołuje zajęcia w dniach 08.03-09.03.2022 z powodu choroby. O terminie odrobienia zajęć oraz ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani na ponownych zajęciach. IFS