Szanowni studenci I i II r. studiów bohemistycznych 1. stopnia. Prof. Anna Gawarecka odwołuje zajęcia w dniach 28.02-04.03.2022. O terminie odrobienia zajęć oraz ewentualnych zmianach w planie zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie. IFS