Zajęcia dra Romana Sliwki zostają w dniach 12-13 października z powodu choroby odwołane. Data zastępcza zajęć zostanie ustalona w terminie zastępczym. IFS