W piątek 22.10.2021 nie odbędą się zajęcia z przedmiotu „Bałkanistyka w perspektywie narracji literackich i kulturowych”. Odrobione zostaną (wraz z pierwszymi) w piątki 5 i 22 listopada, godz. 13.30-16.45, sala 014.