Szanowni Państwo,

ogłaszamy konkurs na semestralny wyjazd na Uniwersytet w Sarajewie w ramach programu Nowe Partnerstwa Erasmus+.

Partnerskie Wydziały: Faculty of Philosophy, Department of Bosnian, Croatian and Serbian Language, Department of Slavic Languages and Literatures, Department of Literatures of the people of Bosnia-Herzegovina.

Oferowany wyjazd musi być zrealizowany w II semestrze bieżącego roku akademickiego, obejmuje 5 miesięcy pobytu.

Wsparcie indywidualne, związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania, wynosi 650 Euro miesięcznie + ryczałt na podróż obliczony według kalkulatora odległości.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o złożenie listu motywacyjnego, życiorysu oraz wstępnego programu naukowego pobytu (Learning Agreement, część: Before the mobility) w Pracowni Dydaktyczno-Technicznej, p. 53 Collegium Maius. Termin składania dokumentacji mija wraz z 19 grudnia 2018 r.

Komisja w składzie: prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, Dziekan Wydziału, prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, prof. dr hab. Bogusław Zieliński, Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej, dr Justyna Wciórka, wydziałowy koordynator programu Erasmus+, poinformuje Kandydatów o  rozstrzygnięciu konkursu.