Instytut Filologii Słowiańskiej UAM serdecznie zaprasza na wykład

prof. Zdeňka Beneša, CSc. z Uniwersytetu Karola

 18 grudnia 2018

Zrození masarykovského mýtu a jeho vývoj

godzina 15.15, sala 285