Zapraszamy na zajęcia na temat ikon prowadzone z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach (wykład i krótkie, wirtualne oprowadzenia po wystawie). Zajęcia w środę 26 maja o 13.45.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8bb91741329142f2bc3171a0c81c5464%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb396af9-d5ea-4e0c-b5b9-8c39b089abea&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092