100 lat stosunków dyplomatycznych Bułgarii z Polską

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce zapraszają na wystawę pn.  „100 lat stosunków dyplomatycznych Bułgarii z Polską, (1918-2018), prehistoria, dokumenty, wydarzenia i postacie z okresu międzywojennego”. Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 26.02.2020 r. o g. 11:00 w Holu Głównym Collegium Maius w Poznaniu (ul. Fredry 10).

Wystawa bułgarskiej Agencji Archiwów Państwowych (Darzhavna agencia „Arhivi”) została zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i jest poświęcona setnej rocznicy nawiązania bułgarsko-polskich stosunków dyplomatycznych. Na wystawie prezentowane są interesujące i wcześniej niepublikowane dokumenty z okresu międzywojennego. Zainicjowanie dwustronnych stosunków dyplomatycznych w 1918 r. było naturalną konsekwencją istnienia kontaktów duchowych i kulturalnych utrzymywanych przez wieki pomiędzy oboma narodami.

Bułgaria była jednym z pierwszych państw, które de facto uznały nową niepodległą Polskę i nawiązały z nią pierwsze kontakty dyplomatyczne. Ze swojej strony Polska znalazła się wśród państw, które podpisały, lecz odmówiły ratyfikacji niesprawiedliwego dla Bułgarii Traktatu pokojowego z Neuilly. W grudniu 1918 r. w Sofii zostało założone Towarzystwo Polsko-Bułgarskie, a kilka lat później Towarzystwo Bułgarsko-Polskie w Warszawie, celem których było „umacnianie historycznych więzi przyjaźni pomiędzy dwoma bratnimi narodami”. Do początku II wojny światowej dyplomaci obu krajów aktywnie działali na rzecz stworzenia warunków wzajemnie korzystnej i owocnej współpracy pomiędzy oboma państwami w sferze polityki, gospodarki i kultury, rozszerzano działania ukierunkowane na lepsze wzajemne poznanie się obu bliskich narodów i rozwój owocnych kontaktów międzyludzkich pomiędzy Bułgarami i Polakami.

Wystawę można oglądać w holu Collegium Maius w Poznaniu (u. Fredry 10) w dniach 21.02.2020 – 01.03.2020.